Nhà Phố 3 Tầng Cổ Điển | Bác Khu | Phú Nhuận | NP- 025